10. maaliskuuta 2014

Pruukinranta kutsuu

Seinäjoen kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut 8.7.-7.8.2016 Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kaupungin ydinkeskustasta Kyrkösjärven rannalla. Alue on tällä hetkellä vielä rakentamatonta metsä- ja kallioaluetta. Pruukinrannan pientalotonttien hakuaika on meneillään, ja päättyy 30.4.2014. 

Yksityiskohtaiset tontinhakuohjeet löytyy täältä.

Tontinhaun yhteydessä on esitettävä suunnitelmat sekä rakennusten että pihan suunnittelun osalta. Suunnitelmia arvioidaan suhteessa alueen rakentamistapaohjeeseen. Hakemukseen tulee liittää arviointia varten suunnitelmat idea-/luonnostasolla asemapiirustuksesta, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista sekä tontinkäyttösuunnitelmasta ja alustavasta pihasuunnitelmasta.

Tässä kohdassa ja jo näin alkuvaiheessa projektia astuu kehiin muiden ammattilaisten ohella myös ammattitaitoinen pihasuunnittelija, joka ottaa asiakkaalle laatimassaan alustavassa pihasuunnitelmassa huomioon sekä asiakkaan toiveet että alueelle annetut rakennustapa- ja tontinhakuohjeet. Pihasuunnittelun ensisijaisena tavoitteena on laatia asukkaan toiveiden mukainen piha ja puutarha kaikkine toimintoineen ja kasvialueineen. Asuntomessurakentajien kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön lisämausteena on huomioitava alueelle annetut teemat ja toiveet. 

Jo alkuvaiheen suunnitteluyhteistyöllä pyritään lopputulokseen, joka miellyttää projektin kaikkia osapuolia, mutta ennen kaikkea sitä asiakasta, jonka kotia ollaan yhdessä suunnittelemassa ja rakentamassa. Eli tontin saamiseen tulevalta asuntomessualueelta.


  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti