10. maaliskuuta 2014

Pruukinranta kutsuu

Seinäjoen kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut 8.7.-7.8.2016 Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kaupungin ydinkeskustasta Kyrkösjärven rannalla. Alue on tällä hetkellä vielä rakentamatonta metsä- ja kallioaluetta. Pruukinrannan pientalotonttien hakuaika on meneillään, ja päättyy 30.4.2014. 

Yksityiskohtaiset tontinhakuohjeet löytyy täältä.

Tontinhaun yhteydessä on esitettävä suunnitelmat sekä rakennusten että pihan suunnittelun osalta. Suunnitelmia arvioidaan suhteessa alueen rakentamistapaohjeeseen. Hakemukseen tulee liittää arviointia varten suunnitelmat idea-/luonnostasolla asemapiirustuksesta, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista sekä tontinkäyttösuunnitelmasta ja alustavasta pihasuunnitelmasta.

Tässä kohdassa ja jo näin alkuvaiheessa projektia astuu kehiin muiden ammattilaisten ohella myös ammattitaitoinen pihasuunnittelija, joka ottaa asiakkaalle laatimassaan alustavassa pihasuunnitelmassa huomioon sekä asiakkaan toiveet että alueelle annetut rakennustapa- ja tontinhakuohjeet. Pihasuunnittelun ensisijaisena tavoitteena on laatia asukkaan toiveiden mukainen piha ja puutarha kaikkine toimintoineen ja kasvialueineen. Asuntomessurakentajien kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön lisämausteena on huomioitava alueelle annetut teemat ja toiveet. 

Jo alkuvaiheen suunnitteluyhteistyöllä pyritään lopputulokseen, joka miellyttää projektin kaikkia osapuolia, mutta ennen kaikkea sitä asiakasta, jonka kotia ollaan yhdessä suunnittelemassa ja rakentamassa. Eli tontin saamiseen tulevalta asuntomessualueelta.


  

6. maaliskuuta 2014

Missä mennään?

Pikaisia keväänodotuskuulumisia täältä Välimeren rannalta! Olemme viettäneet tämän lukuvuoden kakkoskodissamme Espanjan auringon alla. Tulimme tänne elokuussa 2013, muuttokuormana 2 aikuista, 2 lasta ja 5 matkalaukkua. Takaisin koto-Suomeen lennellään touko-kesäkuussa. 

Päivät kuluu tällä hetkellä tasapainoillen omien töiden, loppusuoralla olevan pro gradu -tutkimustyön ja perheenäidin arjen välillä. Oma työaika määräytyy tiukasti lasten koulu- ja kerhoaikojen mukaisesti. Käytännössä aktiivinen työaika on näin ollen puolet totutusta. Toisaalta, onhan täälläoloaikana ihana tehdä muutakin, kuten nautiskella puolipäiväsapatista ja auringonotosta, ja kerätä voimia tulevaan. 

Pieniä paineita aiheuttaa maisteritutkinnolle asettamani aikatavoitteet ja valmistumisaikataulut. Tutkimuksen aiheena on tekstiilialalla työskentelevän muotoilijan urakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Aiheeni ja tutkimustyöni on saanut osakseen positiivista kiinnostusta myös valtakunnallisten muotoilujärjestöjen ja tekstiiliteollisuuden toimijoiden tahoilta. Laaja kiinnostus muotoilijatutkimusta kohtaan antaa positiivista potkua sen tekemiseen ja osoittaa aiheen olevan mielenkiintoinen. 

Opiskelujen lisäksi asiakkailta tulleet toinen toistaan mielenkiintoisemmat suunnittelutoimeksiannot ovat pitäneet arjen mukavan kiireisenä. Kalenteri täyttyy pikkuhiljaa erinäisistä deadlineistä, joten on mukava kun tietää, että työt odottaa tekijää myös Suomeen tulon jälkeen.

Luovuus pääsee täällä valloilleen, kun antaa itselleen aikaa olla tekemättä mitään ja tutkii kulkiessaan kaikkea mahdollista ympärillä näkyvää. Luonnoskirja täyttyy ideoista, joista jatkossa muotoutuu Ellenin toiminta, yrityskuva, tuotteet ja tulevaisuus. Niistä kerron sitten enemmän tuonnempana :)


Nähdään parin kuukauden päästä!